อร์มอัพ (Warm up) คือการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย 💪💪

ทำไมต้องมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย⛹️🚴

1. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับข้อต่อ ตลอดจนการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ


2.ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย


3. ช่วยลดอาการตึง เกร็งของกล้ามเนื้อ

10ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย🏃
เกมเเละกีฬา         ⛹️

จิตใจที่เเจ่มใส อยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์

 Sound Mind in a Sound Body 🎉